De Asbestwerkzaamheden app is gericht op het opsporen van illegale asbestsaneringen.

Asbest is een levensgevaarlijke, kankerverwekkende stof. Elk jaar sterven tussen de 900 en 1.300 mensen, doordat zij asbestvezels hebben ingeademd. Het gebruik van asbest is in Nederland al 20 jaar verboden. Asbest zit nog in veel en producten en is een onzichtbaar gevaar. Als het ondeskundig uit een woning wordt gehaald, kan de bewoner de vezels nog jarenlang inademen. Daarom gelden er strenge regels voor het verwijderen van asbest.

Asbest mag in vrijwel alle gevallen alleen worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Bedrijven die asbest gaan verwijderen, moeten dat vooraf melden bij de Nederlandse Arbeidsinpectie.

De Asbestwerkzaamheden app is gericht op het opsporen van illegale asbestsaneringen.
Ziet u dat ergens asbest verwijderd wordt? Check dan op de kaart of deze asbestsanering is gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinpectie.

Staat de sanering niet op de kaart? Meld dan de locatie bij de Nederlandse Arbeidsinpectie via het ‘Meld incident’ scherm. Om een melding in behandeling te kunnen nemen, hebben we uw naam, e-mail adres en telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden uiteraard alleen gebruikt om contact met u op te nemen voor verdere informatie. 

Deze verbeterde versie van de Asbestwerkzaamheden app: 
- Aangepast ten behoeve van digitoegankelijkheid

Heeft u vragen of feedback over deze app dan kunt u die sturen naar asbestwerkzaamhedenapp@nlarbeidsinspectie.nl