Informatie om het beleid te ontwikkelen binnen handbereik voor de VWS medewerkers van VWS-kern.

VWS’ers (medewerkers VWS-kern) gebruiken veel informatie om het beleid te ontwikkelen, goede besluiten te nemen en mensen en organisaties te informeren. De Digitale Bibliotheek wil als facilitator van betrouwbare en gerichte informatie fungeren en zoveel mogelijk inspelen op de behoefte van VWS-kern medewerkers. De medewerkers moeten daarbij kunnen vertrouwen op de beschikbare informatie.Met deze mobiele app en webomgeving binnen de Ministerie VWS bekende devices willen wij de onderstaande doelen bewerkstelligen:• Delen van de producten en diensten van de Digitale Bibliotheek met daarin een verzameling van VWS-relevante informatie, openbare informatie,• wetenschappelijk informatie en nieuwsinformatie die zoveel mogelijk afgestemd is op de wensen en behoeften van de VWS-medewerkers.• VWS- medewerkers in staat stellen om actief, snel en efficiënt eigen• informatiebehoeften en informatiestromen samen te stellen en te kanaliseren.• Binnen handbereik en tijd/plaats onafhankelijk en overal beschikbaar stellen van informatie.